1. Con xin dâng về Mẹ niềm tin yêu phó thác của đời con, nơi trần đời muôn ngàn nỗi khổ đau, con về đây nguyện dâng bao tâm tình. Dù lòng còn muộn phiền nhưng tim còn chất chứa muôn niềm tin, nhìn về Mẹ dâng Mẹ bao gian khó cất câu kinh khẩn cầu Mẹ thương nghe.

ĐK: Giữa trời  Mẹ vẫn đứng dang tay. Lặng nhìn con dâng từng tiếng kinh cầu. Thế trần muôn ngàn nỗi khổ đau. Nguyện Mẹ thương nghe tiếng con cầu khẩn. Ngước nhìn Mẹ đang đứng trên cao. Lòng xôn xao bao lời kinh dâng trào. Mắt con lệ tràn ướt bờ mi. Nguyện nghe con con xin Mẹ Tà – Pao.

2. Ôi bao la tình Mẹ, niềm an vui hạnh phúc của đời con. Cảm tạ Mẹ muôn vàng những hồng ân, trên đường đời con Mẹ xin cho bao lần. Tình Mẹ ôi dạt dào luôn bên con giúp sức khi buồn đau.  Nhìn về Mẹ dâng Mẹ muôn câu hát, hát dâng lên với lòng thành con dâng.