Lạy Đức Mẹ La Vang! con giờ đây kính dâng về Mẹ,
Lạy Đức Mẹ La Vang! con vui mừng cầu xin Đức Mẹ.
Mẹ chính niềm cậy trông, niềm hy vọng sự sống chúng con,
Mẹ chính là Trạng Sư, là Nữ Vương, Mẫu Thân của con!
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.
Lạy Đức Mẹ La Vang! dâng về Mẹ lắng lo muộn phiền,
Lạy Đức Mẹ La Vang! dâng lên Mẹ lời kinh khẩn nguyện
Con có mẹ sợ chi? Dù con gặp bao nổi khó nguy,
Bên Đức Mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi!
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.

Lạy Đức Mẹ La Vang! dân Việt Nam khắp trên hoàn cầu,
Lạy Đức Mẹ La Vang! dân con Việt đồng thanh bái chào!
Nơi xứ người tạm dung, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con!
Trên bước đường ly hương, đoàn chúng sống trong tình thương!
Lạy Đức Mẹ La Vang! theo lời kinh chúng con chào Mẹ!
Lạy Đức Mẹ La Vang! muôn tấm long hợp dâng kính Mẹ!
Mẹ đóa hồng đẹp xinh, Mẹ bông huệ thơm ngát khiết tinh!
Mẹ tháp ngà tòa cao, Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn sao!
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.
Thánh Maria – Đức Mẹ Chúa Trời,
Thánh Maria – xin thương nhậm lời.