Home Đức Mẹ La Vang Sứ điệp Đức Mẹ La Vang

Sứ điệp Đức Mẹ La Vang

Sứ Điệp Mẹ La Vang

Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang với  Sứ điệp nào? Phải chăng đó là "Sứ điệp tử đạo", khi Đức Mẹ La Vang hiện ra cùng với các tín hữu đang chạy trốn cơn bắt đạo...

Suy niệm dưới chân Mẹ La Vang

Trong những đêm trước ngày hành hương lịch sử ấy, một mình trước Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang giữa ba cây đa nhân tạo vẫn còn đứng vững sau chiến cuộc 1972, tôi...

Sứ điệp Đức Mẹ Lên Trời năm 1978

La Vang - Kính gửi các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và toàn thể giáo hữu Giáo phận Huế. Anh chị em thân mến! 1. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm nay, theo thông lệ của...
Đức Mẹ La Vang

Suy tư của ĐHY Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận về sứ điệp Đức Mẹ...

1. Ðiểm thứ nhất của Sứ điệp Ðức Mẹ La Vang là "Bí quyết của việc cầu nguyện". Hiện ra tại La Vang với các tín hữu trong lúc bị bách hại, Ðức Mẹ khuyên khích con cái...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support