La Vang – Kính gửi các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và toàn thể giáo hữu Giáo phận Huế.

Anh chị em thân mến!

1. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm nay, theo thông lệ của Hội Thánh Công giáo Việt Nam từ năm 1901, lẽ ra là dịp TAM NHẬT ĐẠI HỘI THÁNH MẪU toàn quốc và toàn Giáo Phận Huế chúng ta, tại La Vang.

Tuy chưa có hoàn cảnh cho một Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc, nhưng dịp lễ nầy, có lẽ con cái Đức Mẹ khắp Việt Nam, đặc biệt khắp Giáo Phận nhà, đang nô nức hân hoan hướng về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang để tỏ lòng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tỏ tình hiếu kính Đức Mẹ bằng quyết tâm noi gương Người.

mẹ la vang 90Sự tích Đức Mẹ La Vang – 1798

2. Đem hết tâm tình và ý chí để Tạ ơn Thiên Chúa, thật là hợp lẽ và chính đáng. Bởi vì Đức Mẹ được chọn làm MẸ THIÊN CHÚA Cứu Thế, là đặc ân, là tước phẩm cơ bản và cao cả nhất của Đức Mẹ. Các đặc ân khác phục vụ tước phẩm này.

Mẹ Thiên Chúa phải là người trong sạch, nên Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội và không vương tội lỗi trong suốt cuộc sống trên trần gian. Đức Mẹ còn được ơn trọn đời đồng trinh, như Hội Thánh hằng tuyên xưng. Đức Mẹ đầy ơn phước, nghĩa là đầy nhân đức, đầy công nghiệp, như lời Kinh Kính mừng chúng ta dâng lên Đức Mẹ mỗi ngày. Khi được cộng tác đặc biệt vào Công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, Đức Mẹ trong bình diện ân sủng, đã trở thành Mẹ thật của những người tin vào Chúa Kitô. Rồi khi mãn cuộc đời dương thế, Đức Mẹ được về trời cả hồn lẫn xác, vinh hiển như Chúa Kitô Phục sinh, tức là được hưởng ơn cứu chuộc trước nhất và trọn vẹn- xứng với tước phẩm Mẹ Thiên Chúa- nhờ sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô, Con Đức Mẹ. Giờ đây cho đến tận thế, bên tòa Thiên Chúa và hợp nhất với Chúa Kitô, Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, Đức Mẹ được đặt làm Đấng Trung Gian các ơn, được tôn phong làm Nữ Vương trời đất, vì theo ý định và tình thương nhiệm mầu của Ngài, Thiên Chúa muốn mọi ân sủng Ngài ban, do công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, đều qua tay Đức Mẹ mà đến với mỗi người chúng ta.

3. Ngắm nhìn Đức Mẹ cao sang, phúc hậu dường ấy, chúng ta chỉ còn biết ca tụng và tôn sùng kính yêu Người suốt đời. Việc tôn sùng đích thực và xứng hợp hơn hết, chính là noi gương Đức Mẹ.

Đức Mẹ là Trinh nữ luôn lắng nghe Lời Chúa và hằng cầu nguyện liên lỉ, nhờ đó mà vững tin và đủ nghị lực thực thi thánh ý Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng suốt đời. Đức Mẹ vui lòng hy sinh ý riêng, để chấp nhận cưu mang và sinh Chúa Cứu Thế là việc Tông đồ cao cả nhất của Đức Mẹ, cũng như khi Đức Mẹ mau mắn đem Thiên Chúa- làm người đến cùng Gioan Tiền hô và gia đình. Suốt đời, Đức Mẹ luôn sống tâm tình hiến dâng: hiến dâng chính mình từ khi thơ ấu và hiến dâng con trong đền thờ, nhất là trên Thánh Giá.

Phần chúng ta, để noi gương Đức Mẹ trong việc Sống cầu nguyện, Thực thi ý Chúa, Hoạt động tông đồ và Tế hiến toàn thân cho Thiên Chúa, thì chúng ta phải thánh hóa bản thân bằng chuyên cần hôm sớm nguyện kinh trong gia đình, dâng Chuỗi Môi Khôi, nguyện kinh Truyền Tin sáng, trưa, chiều, siêng năng học hỏi Giáo lý, suy niệm Phúc Âm và sốt sắng tham dự Thánh Lễ, nhất là ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ Trọng. Được vậy, gương sáng Đức Mẹ sẽ lay động và thấm nhuần cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta theo đúng cung bậc thang giá trị trong mọi việc, ngõ hầu chu toàn tốt nghĩa vụ đối với Thiên Chúa và với đồng bào, đồng loại.

hành hương mẹ la vang 010Các Đức Giám Mục chụp hình lưu niệm tại Linh đài Đức Mẹ La Vang

4. Tất cả các đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, thì cũng sẽ ban cho những ai sống noi gương Người. Vì một đàng, nhờ các đặc ân đó mà Đức Mẹ có đủ tư cách cứu giúp chúng ta, như tước hiệu rất đẹp của Người là Mẹ Hằng Cứu Giúp, đàng khác, những gì Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ thì cũng muốn ban cho hết những ai tôn sùng Đức Mẹ được nhận lãnh tùy cách sống của mỗi người. Thiên Chúa đã nâng Đức Mẹ lên cao thế nào, thì cũng muốn nâng tất cả con cái Đức Mẹ lên cao thế ấy. Đặc biệt ơn hồn xác lên trời, mỗi tín hữu đều có thể đạt được một phần trong ngày lìa thế và đạt được trọn vẹn trong ngày tận thế.

Đức Mẹ, khi được lìa trần, đã được Thiên Chúa cho hưởng trọn vẹn sung mãn ơn cứu chuộc, là được hồn xác lên trời, đời đời hạnh phúc và vinh quang. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sẽ được kết thúc vinh quang như vậy, vì trên đường dương thế, chúng ta đã tiến bước theo chân Đức Mẹ với niềm tin chắc chắn loài người ngày sau sẽ sống lại và sống mãi muôn đời.

Mến chúc toàn thể Anh chị em biết sống như Đức Mẹ để bây giờ và mãi mãi hạnh phúc với Người.

Huế, Ngày 01 tháng 8 năm 1978

+ Ph. NGUYỄN KIM ĐIỀN – Tổng Giám Mục Huế

+ T. NGUYỄN NHƯ THỂ – Tổng Giám Mục Phụ Tá