Kính gửi : Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể
Tổng Giám Mục Giáo phận Huế

Trọng kính Đức Cha, Nhân dịp Đại Hội Hành Hương Tam Niên lần thứ 27 và Đại Hội Thánh Thể toàn quốc diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chung lời cầu nguyện với các tín hữu Tổng Giáo phận Huế đang hiệp một lòng một ý với Đức Cha, và chung lời cầu nguyện với các thành phần Dân Chúa từ mọi miền đất nước Việt Nam đang tề tựu về Đền Thánh nầy để tỏ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria.

Trong Năm Thánh Thể nầy, Hàng Giám Mục Việt Nam đã muốn rằng Đại Hội Hành Hương La Vang cũng là dịp cử hành Đại Hội Thánh Thể toàn quốc với chủ đề “Đức Maria, người nữ Thánh Thể” (Thông điệp Giáo hội sống nhờ Thánh Thể, số 53). Vì thế Đức Thánh Cha hết lòng ước mong rằng các tín hữu, khi thụ giáo nơi trường học của Mẹ, luôn được thêm dồi dào lòng ngưỡng vọng đối với Bí tích cực trọng nầy, và luôn được cảm nghiệm rằng tham dự Thánh lễ hằng ngày, đặc biệt Thánh lễ Chúa nhật, là niềm vui và là nhu cầu của mình. Ước gì Đức Trinh Nữ Maria hằng gìn giữ các môn đệ của Con Chí Thánh Mẹ được luôn kiên vững trong đức tin, giữa những vui mừng và những thử thách trong cuộc sống hằng ngày, và ước gì Mẹ giúp họ trở thành những chứng nhân đích thực của Đấng đã trở nên Tôi tớ giữa anh em mình, Đấng mà họ lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người khi rước lễ.

Tin tưởng vào lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ La Vang, Đấng Bảo trợ Giáo Hội Việt Nam, Đức Thánh Cha rộng lòng ban Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt cho các Giám Mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và hết thảy giáo dân hiện diện trong dịp lễ nầy.
Tôi vui mừng kính chuyển sứ điệp trên đây của Đức Thánh Cha đến với Đức Cha. Xin Đức Cha nhận nơi đây lòng quý mến và tận tâm của tôi.

Hồng Y SODANO
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh