Mẹ La Vang – Thứ bảy đầu tháng hôm nay con lại được về thăm Mẹ. Thánh lễ hành hương Mẹ La Vang thứ bảy đầu tháng thật thêm phần long trọng khi có Đức Tổng Giám Mục Huế và rất nhiều linh mục đồng tế. Trong không khí tiết trời se lạnh nhưng lòng con lại ấm áp khi được về bên Mẹ La Vang. Về bên Mẹ La Vang để Mẹ bổ sức cho con, chỉ nơi Mẹ con mới tìm thấy sự bình an. Lạy Mẹ La Vang, xin đoái thương đoàn con cái Mẹ!

Mẹ La Vang - 001

Linh mục quảng nhiệm TTHH La Vang – Giacobe Lê Sĩ Hiền

Mẹ La Vang - 002

Đoàn linh mục đồng tế

Mẹ La Vang - 003

ĐGM Phanxico Xavie chủ tế

Mẹ La Vang - 004

Mẹ La Vang - 005

ĐGM Phanxico Xavie gửi lời chào đến cộng đoàn Hành hương Mẹ La Vang

Mẹ La Vang - 006

Mẹ La Vang - 007

Thời tiết miền trung se lạnh, khách hành hương thưa thớt

Mẹ La Vang - 008

Mẹ La Vang - 009

Mẹ La Vang - 010

Mẹ La Vang - 011

Mẹ La Vang - 012

Mẹ La Vang - 013

Mẹ La Vang - 014

Mẹ La Vang - 016

Đại diện giáo dân đọc lời nguyện

Mẹ La Vang - 018

Dâng lễ

Mẹ La Vang - 019

Mẹ La Vang - 020

Mẹ La Vang - 021

Mẹ La Vang - 021

Mẹ La Vang - 022

Linh đài Đức Mẹ La Vang

Mẹ La Vang - 024

Mẹ La Vang - 026

Mẹ La Vang - 027

Mẹ La Vang - 028

ĐGM Phanxico Xavie ban phép lành cuối thánh lễ

Mẹ La Vang - 029

Cuối thánh lễ, cộng đoàn hành hương hát vang lời ca tạ ơn Mẹ La Vang.