Năm nay, Regia Huế tổ chức lễ tổng hội thường niên năm 2013 tại TTHH Đức Mẹ La Vang. Đây là dịp để các thành viên hành hương về bên Mẹ La Vang, cùng nhau chia sẻ tâm tư, tình cảm và những hoạt động của hội. Đây thực sự là ngày vui lớn! Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân mật, ấm cúng cùng với sự hiện diện của một số linh mục.

Mẹ La Vang - 201

Các đoàn xe nối đuôi nhau đưa các hội viên Regia về La Vang

Mẹ La vang - 202

Mẹ La vang - 203

Lạy nữ vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ

Mẹ La vang - 204

Nghi thức khai mạc

Mẹ La vang - 205

Mẹ La vang - 206

Mẹ La vang - 207

Đông đảo các hội viên về tham dự

Mẹ La vang - 208

Mẹ La vang - 209

Mẹ La vang - 210

Hoạt cảnh

Mẹ La vang - 211

Mẹ La vang - 212

Mẹ La vang - 213

Mẹ La vang - 214

Mẹ La vang - 215

Mẹ La vang - 216

Hạt trưởng hạt Quảng Trị – Linh Mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý

Mẹ La vang - 218

Mẹ La vang - 219

Mẹ La vang - 220

Mẹ La vang - 221

Dâng lễ

Mẹ La vang - 222

Mẹ La vang - 223

Thánh lễ kết thúc bằng bài ca tạ ơn Mẹ La Vang