Hôm nay, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang long trọng cử hành thánh lễ thứ bảy đầu tháng do Đức Tổng Giám Mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng chủ tế, đồng tế có các linh mục trong giáo phận và khá đông giáo dân, khách hành hương về tham dự.

001_LaVang_Thang9_06092014

 Đoàn rước tiến ra từ Linh Đài Mẹ La Vang

003_LaVang_Thang9_06092014

Đức Tổng Giám Mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng

004_LaVang_Thang9_06092014 005_LaVang_Thang9_06092014

Dâng hương lên Mẹ La Vang

006_LaVang_Thang9_06092014

Nhiều nữ tu và khách hành hương tham dự thánh lễ tại Linh Đài Mẹ La Vang

007_LaVang_Thang9_06092014 008_LaVang_Thang9_06092014 009_LaVang_Thang9_06092014

LM Georges Nguyễn Thanh Phương công bố Tin Mừng

010_LaVang_Thang9_06092014 011_LaVang_Thang9_06092014

LM Antôn Nguyễn Văn Tuyến chia sẻ Lời Chúa

Kết thúc bài suy niệm, ngài nói: “Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con…trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình này, xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa cho tất cả các chị em phụ nữ trên thế giới và – đặc biệt cho các chị em phụ nữ trên quê hương Việt Nam chúng con – ngày càng nhận ra rõ hơn phẩm giá và sứ mạng làm mẹ cao cả của mình trong kế hoạch cứu độ của Chúa để, cùng với Mẹ, họ sẵn sàng dấn thân và quảng đại hy sinh cho công cuộc bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Amen”.

012_LaVang_Thang9_06092014 013_LaVang_Thang9_06092014 014_LaVang_Thang9_06092014

Đại diện giáo dân đọc lời nguyện trong thánh lễ thứ bảy đầu tháng

015_LaVang_Thang9_06092014 016_LaVang_Thang9_06092014 017_LaVang_Thang9_06092014 018_LaVang_Thang9_06092014 019_LaVang_Thang9_06092014 020_LaVang_Thang9_06092014 021_LaVang_Thang9_06092014 022_LaVang_Thang9_06092014 023_LaVang_Thang9_06092014 024_LaVang_Thang9_06092014 025_LaVang_Thang9_06092014 026_LaVang_Thang9_06092014 027_LaVang_Thang9_06092014 028_LaVang_Thang9_06092014 029_LaVang_Thang9_06092014 030_LaVang_Thang9_06092014 031_LaVang_Thang9_06092014

Kết thúc thánh lễ, Đức Cha chủ tế cùng cộng đoàn hiệp dâng lời ca tạ ơn Mẹ Maria – Mẹ La Vang. Xin Mẹ La Vang cầu bàu, chúc phúc cho chúng con, đặc biệt trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình này.