Hàng chục ngàn người tại Linh Địa La Vang, sau khi tham dự Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời lúc 17 giờ chiều ngày 14-8-2012 và dự buổi cầu nguyện Lần Hạt Năm Sự, đã ngủ qua đêm trên Đất Mẹ.

Đây là ảnh lúc 04 giờ sáng ngày 15.8.2012 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.