Viếng Mẹ Kế Sách

Vào khỏang đầu tháng 8 năm 2008 , tôi đi cùng mấy đứa em gái của tôi ở bên Pháp về dưới Tắc Sậy , viếng cha Diệp , đòan chúng tôi đi gồm...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 037 670 6789
Hotline: 0915 219 880
Messenger Support