Viếng Mẹ Kế Sách

Vào khỏang đầu tháng 8 năm 2008 , tôi đi cùng mấy đứa em gái của tôi ở bên Pháp về dưới Tắc Sậy , viếng cha Diệp , đòan chúng tôi đi gồm...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 090 611 00 08
Hotline: 032 707 67 89
Messenger Support