Hôm nay, Trung Tâm Hành Hương Mẹ La Vang như thêm phần rộn ràng khi chuẩn bị đón tiếp các Phái đoàn Tòa Thánh do ĐHY Ivan Dias dẫn đầu, Phái đoàn chính phủ do ông Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu cùng nhiều Đức Tổng Giám Mục, Giám Mục và các Thượng khách về tham dự Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh và Đại Hội La Vang 29.

Xe của Phái đoàn Tòa Thánh về Đại hội La Vang. 002

Xe của các Phái đoàn tiến về La Vang

Phái đoàn Tòa Thánh về Đại hội La Vang. 003

Các hội đoàn với đồng phục của mình đón tiếp các phái đoàn

Nhiều Đức Cha, Giám Mục quy tụ về tham dự Đại Hội La Vang.004

Nhiều Đức Tổng Giám Mục và Giám Mục trong và ngoài nước cũng về tham dự Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh và Đại Hội La Vang 29

Đại diện Đức Thánh Cha – Đức Hồng Y Ivan Dias

Đức Hồng Y Ivan Dias và Ông Nguyễn Thiện Nhân

Các phái đoàn Tòa Thánh gặp gỡ thân mật tại Trung Tâm La Vang. 005

Hai phái đoàn có cuộc gặp gỡ thân mật tại Nhà Trung Tâm La Vang

Đức Hồng Y Ivan Dias tiến lên Linh Đài Mẹ La Vang.006

Đức Hồng Y Ivan Dias tiến lên Linh Đài Mẹ La Vang

Nghi thức làm phép thánh tượng Mẹ La Vang

Đức Hồng Y Ivan Dias làm phép thánh tượng Mẹ La Vang mới. 007

Đức Hồng Y Ivan Dias làm phép thánh tượng Mẹ La Vang mới

Dâng hoa và hương lên Mẹ La Vang.008

Dâng hoa và hương lên Mẹ La Vang

Các phái đoàn tiến về Lễ Đài

Tiếng trống, kèn dậy vang một vùng trời La Vang. 009

Tiếng trống, kèn dậy vang một vùng trời La Vang

Lễ thượng cờ 26 Tổng Giáo Phận và Giáo Phận

Cờ 26 26 Tổng Giáo Phận và Giáo Phận tung bay trên bầu trời La Vang

Đức Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội đọc diễn văn chào mừng.

Đức Hồng Y Ivan Dias – Đặc Sứ Đức Thánh Cha đáp từ

\

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu

Vũ khúc “Cùng Mẹ Tạ Ơn”