Sáng ngày 14.8, tại Linh Đài Mẹ La Vang có thánh lễ do Cha quảng nhiệm TTHH Mẹ La Vang chủ tế, đồng tế có các Linh mục ngoài giáo phận và hàng chục nghìn khách hành hương. Thánh lễ diễn ra sốt sắng và trong bầu khí linh thiêng.

La vang 589

Khách hành hương tham dự thánh lễ tại Linh đài Mẹ La Vang

hành hương Mẹ La Vang 672

la vang 570

la vang 722

la vang - nữ tu

Nữ tu các hội dòng về bên Mẹ La Vang

thánh lễ la vang

toàn cảnh tthh la vang

Bầu trời La Vang sáng nay thật trong lành, mát mẻ

la vang 729

mẹ la vang 782

Quý Cha đồng tế trong thánh lễ

mẹ la vang 823

la vang 628

Linh mục Giu-se Huỳnh Đình Hào công bố Tin Mừng

Đức Mẹ La Vang 090

la vang 671

la vang 673

mẹ la vang 789

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn dâng lời ca tạ ơn Mẹ La Vang

mẹ la vang 782

Lạy Mẹ La Vang Mẹ chí ái, đoàn con cái chúng con nay về bên Mẹ, xin Mẹ La Vang thánh hóa và chúc phúc cho chúng con. Cùng Mẹ La Vang, chúng con đem Tin Mừng loan báo khắp muôn phương!