Đúng 06 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2013, tại Linh Địa La Vang, Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, chủ tế Thánh lễ. Cùng đồng tế, có 12 linh mục trong và ngoài giáo phận. Hơn 6000 giáo dân ở khắp mọi miền đất nước, đang sốt sắng tham dự Thánh Lễ này.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản Nhiệm Giacôbê dâng lên lời tạ ơn với toàn thể cộng đoàn đang về bên Mẹ. Ngài nói chúng ta đang sống trong Năm Đúc Tin, vậy chúng ta hãy tin tưởng và dâng tất cả những nguyện ước lên cho Mẹ. Muốn được như vậy, chúng ta hãy thành thật thống hối để xứng đáng dâng Thánh Lễ.

 Con cái tụ họp bên Mẹ La Vang. 65

Thời tiết và khí hậu của buổi sáng nay nhẹ nhàng và mát mẻ trong suốt cả buổi lễ.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, Cha Quản Nhiệm nói về lịch sử và ý nghĩa của Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Bên cạnh đó, Cha còn nhấn mạnh đến tình yêu và sự cao trọng của Đức Mẹ. Chúng ta hãy trông cậy và tin tưởng vào Đức Mẹ. Mẹ Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác, đó là niềm hy vọng, an ủi và khích lệ lớn lao cho toàn thể nhân loại, cho Giáo Hội và đặc biệt cho mỗi người trong chúng ta nhận Mẹ là Mẹ của mình. Trong niềm vui được cùng với Mẹ dâng lời tạ ơn Chúa, chúng ta cũng xin Mẹ cầu bầu cho toàn thể Hội Thánh và cách riêng cho mỗi người, biết hằng khát khao mong mỏi được cùng Mẹ hưởng phúc thiên đàng. Chúng ta hãy chuyên chăm noi gương bắt chước Mẹ sống yêu thương, thánh thiện, công chính, và để sau khi lìa đời tạm này, chúng ta sớm được hưởng vinh phúc Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta.

 Thánh Lễ diễn ra sốt sắng linh thiêng bên Mẹ La Vang. 66

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt mến và linh thánh.

 Xin Mẹ chúc lành cho mọi ước nguyện của chúng con.

Ban Truyền Thông TGP Huế