Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại TTHH Mẹ La Vang do Đức Tổng giám mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng chủ tế, đồng tế có các linh mục hạt Quảng Trị – TGP Huế và hàng trăm giáo dân, khách hành hương xa gần. Thánh lễ được tổ chức ở Linh Đài Đức Mẹ La Vang một cách long trọng và sốt sắng.

Mẹ La vang - 301

Linh đài Đức Mẹ La Vang

Me La vang - 302

Linh mục quảng nhiệm TTHH La Vang – Giacobe Lê Sĩ Hiền

Me La vang - 303

Đoàn đồng tế

Me La vang - 304

Me La vang - 305

Đức TGM Phanxico Xavie chủ tế

Me La vang - 306

Quý Cha đồng tế trong thánh lễ

Me La vang - 307

Quý Cha đồng tế trong thánh lễ

Me La vang - 308

Đức TGM Phanxico Xavie chào cộng đoàn hành hương về bên

Mẹ La Vang trong ngày thứ 7 đầu tháng

Me La vang - 309

Các nữ tu – Giáo dân La Vang – Khách hành hương dâng thánh lễ sốt sắng

Me La vang - 310

Me La vang - 311

Me La vang - 312

Me La vang - 313

Me La vang - 314

Me La vang - 316

Me La vang - 317

Me La vang - 318

Me La vang - 319

Me La vang - 320

Me La vang - 321

Me La vang - 322

Me La vang - 323

Me La vang - 324

Thánh lễ hành hương kết thúc với bài hát chúc tụng Mẹ La Vang

Me La vang - 325

Mẹ La Vang

Me La vang - 326

Khách hành hương cầu nguyện bên Mẹ La Vang. Xin Mẹ La Vang thánh hóa và ban sự bình an cho chúng con.