Lúc 10h30, ngày 8-12-2013, Cha Phêrô Nguyễn Viết Hiền, chánh xứ Thanh Xuân, Hạt Hàm Tân, Gp Phan Thiết, Thầy Xứ, và đông đảo bà con giáo họ Mẹ Tàpao thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, hạt Hàm Tân cùng dâng lễ tạ ơn tại linh đài Mẹ Tàpao.

Trong ngày hành hương hôm nay, cha Viết Hiền đã dâng giáo họ Mẹ Tàpao cho Đức Mẹ Maria với tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội nhân dịp mừng bổn mạng của giáo họ.

Bài Tin Mừng theo thánh Luca (1, 26-38) có đoạn vi ết: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Cha Phêrô chia sẽ: “ngày 8-12 là những ngày kết thúc năm dân sự nhưng là những ngày đầu của năm mới phụng vụ. Trong ngày hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh chúng ta mừng tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria “Mẹ là đấng đầy ân phúc”.  Đó là lời sứ thần loan báo và lời nói trở thành hiện thực sau lời thưa “xin vâng” rất khiêm tốn của Mẹ.

Đón nhận Mình Thánh Chúa tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao. 123

Giáo dân sốt sắng đón nhận Mình Thánh Chúa tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao

 Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố vào năm 1854. Và ngày 25-3-1858, tức 4 năm sau đó, khi hiện ra ở Lộ Đức, nước Pháp, Mẹ với cánh tay giang rộng và mắt ngước lên trời đã phán rằng: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, nghĩa là ngay từ giây phút đầu tiên hình thai trong lòng mẹ, Mẹ Maria đã được sạch tội tổ tông. Hay sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết: “Ðức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria, đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô Ðấng Cứu Ðộ loài người. Mẹ có được “sự thánh thiện tuyệt vời có một không hai” “ngay từ lúc tượng thai” hoàn toàn là do Ðức Ki-tô: Mẹ đã “được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp Con Mẹ”. Hơn bất cứ thụ tạo nào khác, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc, cho Mẹ “hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, từ cõi trời, trong Ðức Ki-tô”. Người “đã chọn Mẹ trong Ðức Ki-tô, trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người”.

Khung cảnh giáo họ Mẹ Tà Pao mừng lễ Bổn Mạng. 119

Khung cảnh giáo họ Mẹ Tà Pao mừng Lễ Bổn Mạng

Giáo xứ Thanh Xuân là giáo xứ duy nhất cho đến bây giờ có một giáo họ nhận Đức Mẹ Tàpao làm bổn mạng. Đức Mẹ Tàpao trở thành vị cầu bầu rất thần thế tại trung tâm thánh mẫu Tàpao thuộc giáo phận Phan Thiết này. Chúng ta là con cái Đức Mẹ Tàpao phải làm ứng nghiệm đời sống của Mẹ trong đời sống của chúng ta như có lời nói “mẹ nào con nấy, thấy con biết mẹ hay phúc đức tại mẫu”, cũng như chính nhờ Mẹ chuyển thông bao ân sủngcủa Chúa  cho chúng ta đây. Xin cho chúng ta biết sống đời trung hiếu: trung với Chúa là chúng ta không bao giờ chiều theo xa-tan, xác thịt, tội lỗi và hiếu với Chúa là luôn sống đời con thảo, thân thưa xin vâng, xin tin, để lưu lại đời sống yêu thương trong mỗi người chúng ta.

Kết thúc thánh lễ cha Phêrô, thầy xứ và giáo họ Mẹ Tàpao đã chụp chung với nhau tấm hình lưu niệm với Mẹ Tàpao. Kính chúc cho giáo họ Tàpao luôn biết sống noi gương Mẹ Tàpao để mang yêu thương đến cho tha nhân.

Gioan Trần Chính Trọng