Hành hương kính Đức Mẹ tại Hòn Chông

Ngày 01.01.2013, ngày đầu năm mới dương lịch, có trên 5.000 người trong và ngoài Giáo Phận hành hương đến giáo xứ Hòn Chông xa xôi để tạ ơn và tôn vinh Đức Maria,...

Hành hương Đức Mẹ Hòn Chông

Ngày 1 tháng 1 năm 2012, ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch, một số đông hơn 4.000 người từ khắp nơi đã hành hương tới Hòn Chông xa xôi để tạ ơn...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 090 611 00 08
Hotline: 032 707 67 89
Messenger Support