Hành hương kính Đức Mẹ tại Hòn Chông

Ngày 01.01.2013, ngày đầu năm mới dương lịch, có trên 5.000 người trong và ngoài Giáo Phận hành hương đến giáo xứ Hòn Chông xa xôi để tạ ơn và tôn vinh Đức Maria,...

Hành hương Đức Mẹ Hòn Chông

Ngày 1 tháng 1 năm 2012, ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch, một số đông hơn 4.000 người từ khắp nơi đã hành hương tới Hòn Chông xa xôi để tạ ơn...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support