Hằng tháng, Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang lại cử hành Thánh lễ đồng tế long trọng. Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Anton Dương Quỳnh chủ tế, các Linh mục đồng tế trong và ngoài giáo phận, cùng nhiều tu sĩ nam nữ và hàng nghìn giáo dân, khách hành hương.

002_MeLaVang

 Cha Quảng nhiệm TTHH Đức Mẹ La Vang Giacobe Lê Sĩ Hiền

003_MeLaVang

 Đoàn rước đồng tế tiến về Linh Đại Mẹ La Vang. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và long trọng.

004_MeLaVang

005_MeLaVang

007_MeLaVang

008_MeLaVang

009_MeLaVang

0010_MeLaVang

0013_MeLaVang

0013_MeLaVang

 Nhiều khách hành hương về bên Mẹ La Vang dâng thánh lễ sốt sắng

0015_MeLaVang

0016_MeLaVang

la vang 001

0017_MeLaVang

 Ca đoàn Giáo xứ La Vang

00175_MeLaVang

00431_MeLaVang

00145_MeLaVang

00431_MeLaVang

00231_MeLaVang

00561_MeLaVang

001_MeLaVang

Thánh lễ thêm phần lọng trọng khi có đóng góp đội kèn với những bản nhạc rộn ràng, hoàng tráng

00441_MeLaVang

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn và khách hành hương lên viếng Mẹ La Vang tại linh đài, cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Mẹ. Thánh lễ thứ bảy đầu tháng tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang được cử hành thường niên, ngày càng có nhiều khách hành hương về tham dự. Lạy Mẹ La Vang, xin chúc lành cho chúng con!