Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29 diễn ra thành công tốt đẹp, Linh Mục Quản Nhiệm La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền đã thay mặt ban tổ chức đọc lời cám ơn:

Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 29

Chúng con xin kính cảm ơn Đức Tổng Giám mục và Đức Giám mục Phụ tá đã tín nhiệm ủy thác công việc tổ chức ngày Đại Lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 Giáo Hội Công Giáo Việt Nam và Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang 29 cho chúng con.

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha Trưởng ban và quý cha cộng tác trong các ban: Tiếp tân – Phụng vụ – Trật tự – Diễn nguyện – Thánh nhạc – Âm thanh, Ánh sáng – Truyền thông – Ẩm thực – Điện nước – Y tế – Vệ sinh môi trường…

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

– Các Dòng tu nam nữ trong giáo phận, Dòng Saint Paul Đà Nẵng

– Giáo xứ Chánh tòa Phủ Cam và các ban ngành

– Anh chị em giáo dân thuộc Hạt Quảng Trị

– Các ca đoàn trong và ngoài giáo phận

– Các đội kèn – trống ngoài giáo phận

– Gia đình bà cụ Maria Nguyễn Thị Kim Yến, số 1 Nguyễn Tất Thành – TP. Đà Nẵng đã dâng Tượng Đức Mẹ La Vang bằng đá quí tại Linh Đài.

– Gia đình Ô. Vũ Thanh Tâm, Nhà Hàng Đông Phương đã tài trợ Lễ Đài hoành tráng cho Đại Lễ

– Công ty Việt Thương đã tài trợ Âm thanh ánh sáng

– Công ty Tổ Chức sự kiện Chiến Thắng – Đà Nẵng

– Các ân nhân trong nước cũng như hải ngoại đã giúp đỡ tiền bạc, vật chất,…

Xin hết lòng cảm ơn rất nhiều người đã động viên và cầu nguyện cho chúng con.

Tổ chức một Đại Lễ như thế, với điều kiện cơ sở vật chất và thời tiết, chúng con không khỏi thiếu sót về nhiều mặt, xin quý Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách hành hương và mọi người thương tình thông cảm cho chúng con.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.

                                                                            La Vang, ngày 07-01-2011

                                                                              Linh mục Quản nhiệm

                                                                                Giacôbê Lê Sĩ Hiền