Trong dịp Đại Hội La Vang lần thứ 30 vừa qua, nhiều giáo dân không đi hành hương Mẹ La Vang được, vì thế để hiệp thông và xem lại toàn cảnh Đại Hội La Vang 30, CPN – Mạng hành hương công giáo xin giới thiệu đến quý ông bà anh chị em Video dưới đây:

Đại Hội La Vang lần thứ 30 diễn ra từ ngày 13-15/8/2014; với chủ đề “Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình”. Đại Hội La Vang 31 sẽ diễn ra vào năm 2017.