Cứ mỗi độ tháng 8 về, khách hành hương nô nức kéo về cùng Mẹ La Vang. Mặc dầu vào thời điểm này, La Vang gió lào nóng bức khô hạn nhưng cũng không ngăn được bước chân của con cái Mẹ. Hành hương về Mẹ La Vang đã trở thành một hoạt động thường niên, sau 3 năm sẽ Đại Hội một lần.

Mẹ La Vang - 098

Cổng tam quan Trung tâm Hành hương Mẹ La Vang

hành hương mẹ la vang 879

Khách hành hương đi vào Công trường Mân Côi

chạy đến với Mẹ La vang

Tay sách, vai mang bao lô…khách hành hương nô nức về cùng với Mẹ La Vang

ve với mẹ la vang 099

Nhiều người có hoàn cảnh đặc biệt cũng về với Mẹ La Vang

trung tâm hành hương la vang 922

Trung tâm hành hương Mẹ La Vang đã sẵn sàng đón tiếp đoàn con cái Mẹ

giếng nước đức mẹ la vang 900

Khách hành hương lấy Nước Đức Mẹ

la vang 689

Nhiều trại Y tế được dựng lên để phục vụ khách hành hương

trại y tế la vang

lãnh nhận bí tích hòa giải ở La vang

Khách hành hương về Mẹ La Vang nhận bí tích hòa giải

la vang 677

slideshow image

Mặc dù điều kiện khó khăn, nhưng khách hành hương cũng không hề gì

đội kèn ở la vang

Đội kèn, đội trống về phục vụ Đại lễ hành hương Mẹ La Vang

slideshow image

slideshow image

Điểm phục vụ nước của Hội Dòng Thánh Tâm  – Huế

Lòng thương xót Chúa

slideshow image

Về với Mẹ La Vang với niềm tin yêu, phó thác, cậy trông

slideshow image

trung tâm la vang 899

tháp cổ la vang 890

Tháp cổ

slideshow image

hành hương mẹ la vang 933

Tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ hành hương Mẹ La Vang Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Hành hương Mẹ La Vang năm nay thật ý nghĩa – Năm Linh Mục. Xin Mẹ La Vang chúc phúc cho những Linh Mục – Người môn đệ trung thành của Chúa Giesu.