Xấp xỉ nửa triệu người có mặt tại Linh Địa La Vang sáng hôm nay, ngày 18 tháng 8 Dương Lịch để tham dự Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội La vang lần thứ 27 và Đại Hội Thánh Thể Việt Nam năm 2005. Đây là con số đông người nhất tại Thánh Địa La Vang từ trước đến nay; và đây cũng có thể là con số đông nhất có đuợc trong lịch sử của tỉnh Quảng Tri.

Số các Đức Tổng Giám Mục và các Đức Giám Mục của ba Giáo Tỉnh Hà Nội, Huế và Thành Phố Hồ Chí Minh cũng lên đến 19 vị. Số linh mục trong và ngoài nước được 300 vị, trong đó có một vị đến từ Trung Quốc và bốn vị đến từ Thái Lan.

Lúc 04g sáng ngày 15-08-2005, ngày bế mạc của Đại Hội, người hành hương suốt đêm rạo rực, lao xao, và giờ đây đang chuẩn bị đi vào cuộc Lễ Bế Mạc. Các đội kèn và đội trống của TGP Hà Nội vang lên, thúc giục mọi người sẵn sàng. Bầu trời đen đặc, và gió mát nhẹ thổi.

Đúng 04g30, mọi sự đều sẵn sàng để đi vào cuộc lễ. Các đoàn tham gia vào cuộc Rước Thánh Lễ Bế mạc và Rước Kiệu Bế Mạc đã đứng vào vị trí sắn sàng.

Thánh Lễ trọng thể bế mạc Đại Hội Thánh Thể của Giáo Hội Việt Nam năm 2005 và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chủ tế cùng với Quý Đức Cha thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội (Đức TGM TGP Hà Nội, Đức GM Hưng Hoá, Đức GM Phát Diệm), thuộc Giáo Tỉnh Huế (Đức TGM TGP Huế, Đức GM Phụ Tá TGP Huế, Đức GM Qui Nhơn, Đức GM Kontum), thuộc Giáo Tỉnh Thành Phố Hồ Chí Minh (Đức GM Phụ Tá TGP TP Hồ Chí Minh, Đức GM Phú Cường, Đức GM Xuân Lộc, Đức GM Phụ Tá Xuân Lộc, Đức GM Đà Lạt, Đức GM Mỹ Tho, Đức GM Long Xuyên, Đức GM Phó Cần Thơ, và Đan Viện Phụ Thiên An Huế.
Hội hát gồm ca đoàn Liên Tu Sĩ Huế, ca đoàn Vượt Qua và ca đoàn Trùng Dương của TP Hồ Chí Minh, lên đến 300 người.

Đúng 05 giờ sáng, bài ca nhập lễ “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông” đưa đoàn thánh lễ tiến lên Lễ Đài: Hương dẫn đầu, Thánh Giá và Đèn Chầu tiếp theo, rồi đến đoàn dâng lễ vật, đại diện các thành phần giáo dân, đoàn nhạc dân tộc, các chủng sinh ngoại trú và các thầy Đại Chủng Viện, các nam Tu Sĩ Các Dòng, cùng 280 linh mục đồng tế.

Trước Thánh Lễ, Đức GM Phó Cần Thơ công bố Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gởi đến Đức TGM Huế, qua Đức Hồng Y Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, để khuyến khích tín hữu Việt Nam yêu mến và tôn sùng Bí Tích Thánh Thể, noi gương Đức Mẹ Maria, Người Nữ Thánh Thể, và ban Phép Lành Tòa Thánh đặc biệt cho các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ và mọi giáo dân hiện diện trong Đại Hội nầy.
Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Chủ Tế nói đại ý như sau: Chúa Giêsu xuống trần gian để chu toàn sứ mạng cứu chuộc của Ngài trong Giáo Hội và trong xã hội, nhưng Ngài luôn hướng chúng ta về Quê Trời. Chính Ngài là con đường đưa chúng ta về trời. Chính Ngài đã đi trước mở đường cho chúng ta về trời. Có Một Người, và là Người Đầu Tiên, đã đi theo con đường của Chúa Giêsu để về trời cả hồn lẫn xác. Phần chúng ta, chúng ta cũng muốn đi con đường về trời của Đức Mẹ, đó là con đường sống Lời Chúa và sống Bí Tích Thánh Thể.

Bài đọc thứ nhất hôm nay được công bố bằng tiếng Jarai và tiếng Việt Nam. và đặc biệt bài Tin Mừng hôm nay được công bố bằng tiếng Trung Hoa và bằng tiếng Việt Nam. Tin Mừng được công bố bằng tiếng Trung Hoa phổ thông do một linh mục Trung Hoa đến hành hương La Vang trong dịp nầy.

Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Chủ Tế chia sẻ việc Đức Mẹ Maria lên trời đã thành gương mẫu sống Mầu Nhiệm Thánh Thể cho tất cả con cái của Mẹ trong dịp Đại Hội nầy.

Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội kết thúc lúc 07 giờ sáng.
Trước khi bắt đầu Rước Kiệu Đại Hội Thánh Mẫu La Vang, một nữ giáo dân từ hải ngoại về, chị Tín Hương, được mời lên Lễ Đài để kể lại chứng tá sống động về Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang đã ban cho gia đình chị lúc chị 10 tuổi cách đây hơn 40 năm.
Sau bài tự thuật nầy, cuộc Rước Kiệu Thánh mẫu La Vang và Nghi Thức Bế Mạc Đại Hội được bắt đầu bằng một đại vủ hướng về Phép Thánh Thể do Dòng Mến Thánh Giá Huế trình diễn. Màn đại vủ nầy gồm có hai phần: phần nói về Thánh Thể là Nguồn Suối Cứu Độ và phần nói về Thánh Thể là nguồn suối yêu thương.

Ngay sau khi kết thúc đại vủ về Phép Thánh Thể, cuộc Rước Kiệu Thánh Mẫu La Vang bắt đầu lúc 07g20 sáng do Đức GM Long Xuyên chủ sự. Các Giám mục, các linh mục, các đoàn thể đi trước Bàn Kiệu Đức Mẹ La Vang. Sau Bàn Kiệu Đức Mẹ La Vang là đoàn giáo dân hành hương.

Đoàn Kiệu về tại Lễ Đài lúc 08g25 và bắt đầu Nghi Lễ Tôn Vinh Mẹ: ba hồi chiêng trống vang lên, Đức Cha chủ sự lên dâng hương kính Đức Mẹ La Vang và xướng Kinh Thánh Mẫu La Vang. Gần nửa triệu tín hữu hành hương hợp tiếng và lòng hợp đọc kinh nầy.
Cha Giuse Dương Đức Toại, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, phát biểu trước khi bế mạc Đại Hội. Ngài cho biết trong ba ngày Đại Hội, quy tụ về bên Mẹ La Vang có 19 Tổng Giám Mục và Giám Mục; có 300 linh mục triều và dòng, trong số này có một linh mục Trung Hoa và bốn linh mục Thái Lan; có hằng trăm ngàn tu sĩ nam nữ thuộc đủ các dòng; có đông đảo các thầy đại chủng sinh; con số giáo dân hành hương ước định nửa triệu người; đủ mọi đoàn thể thuộc nhiều sắc tộc, đặc biệt là Trung Hoa và Thái Lan; Đại Hội đã nhận được 04 Phép lành Toà Thánh đặc biệt của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI; cộng đoàn hành hương đã sốt sắng cầu nguyện theo chủ đề Đại Hội là sống theo gương Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể để yêu mến và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể; cộng đoàn đã sốt sắng tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể liên tục theo từng giới: giới Tu Sĩ, giới Doanh Nhân, giới Giáo Chức, giới Văn Nghệ Sĩ, giới Y Tế, giới Trẻ, giới Hiền Mẫu, giới Gia Trưởng, giới Giáo Lý Viên; đông đảo tín hữu hành hương vây quanh chật ních những tòa giải tội không kể ngày đêm để lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải; cộng đoàn sốt sắng Lần Hột, sinh hoạt, tham dự diễn nguyện, đi Kiệu; cộng đoàn được chia sẻ những thông tin đặc biệt về chứng từ những Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang. Đại Hội đã hân hạnh được Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế, cùng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, thuộc Uûy Ban Văn Hóa thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn. Đại Hội thành công quá tốt đẹp vè đủ mọi mặt. Xin Đức Mẹ La Vang chúc lành cho Giáo Hội Việt Nam, cho Quê Hương Việt Nam, cho tất cả đoàn hành hương của Đại Hội nầy.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn và Tổng Thư Ký của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam được mời lên chia sẻ tâm tình với Đại Hội và tuyên bố bế mạc. Một đại vủ bế mạc của Dòng MTG Huế kết thúc Đại Hội lúc 08g45.

Quý Đức Cha lên Lễ Đài vẩy tay chào tạm biệt đoàn hành hương. Một giòng người nửa triệu từ từ di chuyển ra khỏi khu vực Thánh Địa La Vang rất chậm và rất chậm. Nhiều người nhìn lên trời cao, theo dõi hàng ngàn bong bóng Đại Hội bay cao. Nhiều người nhìn lui vì từ trên Tháp Cổ Vương Cung Thánh đường La Vang, hàng ngàn con chim cút và manna bằng giấy được thả bay khắp Linh Địa La Vang.
Trời tuy có nhiều đám mây đen và xám. Trời có khi hơi u ám, có lúc lại đổ hạt mưa trong ba ngày Đại Hội, nhưng gió luôn thổi mát diệu, và ơn Chúa ơn Mẹ tuôn tràn chan chứa.

Đoàn người hành hương ra về trong hân hoan, tạ ơn, với lòng đầy cậy trông vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria La Vang, Người Nữ Thánh Thể.