Home Đức Mẹ La Vang Sự tích Đức Mẹ La Vang

Sự tích Đức Mẹ La Vang

Đức Mẹ La Vang

Đức Mẹ La Vang là cái tên quen thuộc, thân thương của người công giáo Việt Nam. Nhắc đến Mẹ La Vang là người ta nhớ đến sự tích Đức Mẹ Maria hiện ra tại La...

Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1798

Trong cơn bắt đạo tàn khốc dưới thời Vua Cảnh Thịnh, giáo dân khắp vùng đã chạy trốn đến La Vang. Năm 1798, khi nhiều người lâm vào cảnh khốn khó vì đức tin,...
Đức mẹ hiện ra tại La Vang

Thời điểm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang

Mẹ La Vang - Một số sự kiện lịch sử tôn giáo không thể chứng minh được bằng khoa học nhưng đức tin sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất, trong đó "Sự kiện...

Truyền thuyết Đức Mẹ hiện ra tại La Vang

Đức mẹ hiện ra tại La Vang- Đức trinh nữ Maria đã hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới như Lộ Đức, Fatima, Mễ Du....trong đó có La Vang - Vùng đất khô...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support