Sau thánh lễ bế mạc Đại Hội La Vang 28 là cuộc rước kiệu Đức Mẹ trọng thể. Chúng con tạ ơn Mẹ La Vang vì muôn ơn lành, cho Đại hội được diễn ra thuận lợi và sốt mến.

mẹ la vang 894

Kiệu Đức Mẹ La Vang

la vang 889

Đội kèn tham gia đoàn rước làm cho buổi kiệu thêm phần long trọng

slideshow image

Mẹ La Vang - thiếu nhi thánh thể

Thiếu Nhi Thánh Thể tham gia đoàn kiệu

kiệu mẹ la vang 099

Các hội đoàn tham gia đoàn Kiệu Mẹ La Vang

kiệu mẹ la vang 677

hành hương mẹ la vang 489

la vang 889

mẹ la vang 777

trung tâm la vang 897

hanh huong ve ben me la vang 766

mẹ la vang 800

Vũ khúc mừng kính Mẹ La Vang

dâng hoa mẹ la vang 78

Tung hoa dâng Mẹ La Vang

dang hoa la vang 444

dang hoa tại la vang

kiệu mẹ la vang 679

Dàn Kiệu Đức Mẹ La Vang

kiệu mẹ la vang 999

Cung nghinh Đức Mẹ La Vang

hanh huong la vang 599

Các Đức Giám Mục tham gia đoàn kiệu Mẹ

hành hương la vang 344

hành hương mẹ la vang 781

về cùng mẹ la vang 67

thánh lễ tại la vang 89

Quý cha đồng tế tham gia đoàn rước

kieu la vang 556

rước kiệu la vang 666

đội kèn la vang

Đội kèn hòa tấu những ca khúc dâng lên Mẹ La Vang

kiệu mẹ la vang 699

Đoàn dâng lễ

hành hương la vang

Đoàn Thiên Thần

thánh tượng mẹ la vang 777

Kiệu Mẹ La Vang

thiếu nhi thánh thể kiệu la vang

Đoàn TNTT

la vang 099

Hội các bà mẹ công giáo

trung tam hanh huong la vang 788

Chia tay Mẹ La Vang lòng chúng con bồi hồi sao xuyến, chúng con rời linh địa trong sự bình an của Mẹ La Vang. Những ngày được ở gần Mẹ là những ngày kỷ niệm khó phai mờ trong tâm khảm của chúng con. Hẹn gặp lại Mẹ La Vang vào đại hội 29.