Đại hội Tam niên La Vang lần thứ 28 khởi sự từ lúc 16 giờ ngày 13.08.2008. Thế nhưng, đoàn người từ khắp bốn phương đất nước và hải ngoại đã đổ về từ những ngày trước đó. Đến khi được thông báo chuẩn bị khai mạc, trên Thánh địa đã là một biển người. Theo ước tính của chúng tôi thì khoảng trên dưới 150 ngàn người hiện diện trong giờ khai mạc.