Hành Hương Mẹ La Vang

Sáng thứ 7 đầu tháng, ngày 5.4.2014, Trung tâm hành hương Mẹ La Vang cử hành Thánh lễ thứ 7 đầu tháng theo định kỳ. Tham dự Thánh lễ có Đức Tổng Giám Mục Phanxico Lê Văn Hồng, các Linh mục trong và ngoài Giáo Phận, nữ tu các hội dòng và đông đảo giáo dân cùng khách hành hương. Thánh lễ được cử hành tại Linh đài Mẹ La Vang.

La Vang - 030

Đoàn linh mục đồng tế

La Vang - 031

Dâng hương

La Vang - 032

Đức TGM chào cộng đoàn và khách hành hương Mẹ La Vang

La Vang - 033

La Vang - 034

La Vang - 035

Linh mục Hạt trưởng hạt Hương Quảng Phong – Quảng Trị giảng lễ

(Bài Giảng)

La Vang - 036

La Vang - 037

Khách hành hương tham dự thánh lễ sốt sắng tại Linh đài Mẹ La Vang

La Vang - 038

La Vang - 039

La Vang - 040

La Vang - 041

La Vang - 042

La Vang - 043

La Vang - 044

La Vang - 045

La Vang - 046

La Vang - 047

La Vang - 048

La Vang - 049

La Vang - 050

La Vang - 051

Hát bài ca tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ La Vang

La Vang - 052

La Vang - 053

Tuy giáo dân không đông đảo như những dịp Hành hương hay Đại hội, nhưng thánh lễ diễn ra cũng long trọng và sốt sắng. Những lời cầu xin, tạ ơn của cộng đoàn xin dâng lên Thiên Chúa và Mẹ La Vang. Trong tâm tình mùa chay thánh, xin Mẹ La Vang cho chúng con biết ăn năng, sám hối trở về cùng Thiên Chúa, hầu xứng đáng được làm con cái Người!

Tổng hợp