La Vang – Theo truyền thống, ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, Tổng Giáo Phận Huế tổ chức lễ Minh Niên – Rước kiệu Đức Mẹ La Vang cầu bình an tại Trung Tâm Hành Hương Mẹ La Vang, do Đức Tổng Giám Mục chủ tế.

La Vang - Kiệu Minh Niên 01

Linh Đài Mẹ La Vang ngập tràn sắc Xuân

La Vang - Kiệu Minh Niên 02

Cộng đoàn hành hương rước kiệu Đức Mẹ La Vang

La Vang - Kiệu Minh Niên 03

Kiệu Đức Mẹ La Vang

La Vang - Kiệu Minh Niên 04

Đi đầu đoàn rước là Thánh giá và đèn chầu

La Vang - Kiệu Minh Niên 05

Nữ tu các hội dòng Huế tham gia đoàn kiệu

La Vang - Kiệu Minh Niên 07

Đoàn Kiệu Mẹ La Vang

La Vang - Kiệu Minh Niên 08

La Vang - Kiệu Minh Niên 09

La Vang - Kiệu Minh Niên 10

Đoàn kiệu kéo dài hết quảng trường La Vang

La Vang - Kiệu Minh Niên 11

TNTT giáo phận Huế tham gia đoàn kiệu Mẹ La Vang

La Vang - Kiệu Minh Niên 12

La Vang - Kiệu Minh Niên 13

Các cộng đoàn dòng tu ở Huế

La Vang - Kiệu Minh Niên 14

Rất đông các Linh Mục về hành hương bên Mẹ La Vang

La Vang - Kiệu Minh Niên 15

La Vang - Kiệu Minh Niên 16

Linh mục Quảng nhiệm La Vang – Giacobe Lê Sĩ Hiền

La Vang - Kiệu Minh Niên 17

La Vang - Kiệu Minh Niên 18

TTHH Mẹ La Vang đông đảo khách hành hương

La Vang - Kiệu Minh Niên 19

La Vang - Kiệu Minh Niên 20

La Vang - Kiệu Minh Niên 21

La Vang - Kiệu Minh Niên 22

La Vang - Kiệu Minh Niên 23

Toàn cảnh trung tâm hành hương Mẹ La Vang trong ngày đầu Xuân

La Vang - Kiệu Minh Niên 24

La Vang - Kiệu Minh Niên 25

Kết thúc Kiệu Mẹ La Vang, cộng đoàn hành hương chuẩn bị dâng thánh lễ Minh niên cầu bình an đầu năm.