Hình ảnh Hành Hương Mẹ La Vang Đầu Năm Giáp Ngọ 2014 – Thánh Lễ tại Linh Đài do Đức TGM Phanxicô Xaviê chủ tế. Thánh lễ diễn ra một cách long trọng và sốt sắng. “Lạy Đức Mẹ La Vang – Xin Cầu Cho Chúng Con”

la vang - Giáp Ngọ 01

Đoàn rước: Quý Thầy – Linh Mục – Đức Tổng Giám Mục Huế

la vang - Giáp Ngọ 02

Rất đông giáo dân hành hương về bên Mẹ La Vang

la vang - Giáp Ngọ 03

la vang - Giáp Ngọ 04

Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng chủ tế

la vang - Giáp Ngọ 06

la vang - Giáp Ngọ 07

Quý cha đồng tế

la vang - Giáp Ngọ 08

Quý cha đồng tế

la vang - Giáp Ngọ 09

La Vang – Nữ tu các Hội dòng ở Huế

la vang - Giáp Ngọ 10

“Kính thưa cộng đoàn hành hương, chúng ta đang sống những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ. Theo truyền thống tốt đẹp của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, chúng ta quy tụ về đây, để rước kiệu, tôn vinh Mẹ, bày tỏ lòng tri ân và yêu mến đối với Mẹ nhân lành vì bao phúc lộc hồn xác mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta qua bàn tay của Mẹ và nhờ lời cầu bầu đầy quyền năng của Mẹ” – ĐGM Phanxico Xavie.

la vang - Giáp Ngọ 11

La Vang – Nữ tu các Hội dòng ở Huế

la vang - Giáp Ngọ 12

La Vang – Cộng đoàn hành hương dâng thánh lễ sốt sắng

la vang - Giáp Ngọ 13

la vang - Giáp Ngọ 14

la vang - Giáp Ngọ 15

la vang - Giáp Ngọ 16

la vang - Giáp Ngọ 17

Lạy Mẹ La Vang, chúng con tin lời Mẹ. Chúng con phó dâng năm mới này cho Mẹ với một niềm tín thác cậy trông vào tình thương của Mẹ. Xin Mẹ chúc lành và cầu bầu cho chúng con để chúng con biết bình tâm và tin tưởng thưa lên với Chúa hai tiếng “Xin vâng” như Mẹ, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.

la vang - Giáp Ngọ 18

la vang - Giáp Ngọ 19

Dâng lễ

la vang - Giáp Ngọ 20

la vang - Giáp Ngọ 22

la vang - Giáp Ngọ 23

la vang - Giáp Ngọ 24

Đầu xuân, cộng đoàn hành hương tặng hoa cho Quý Đức cha và Cha Tổng đại diện

la vang - Giáp Ngọ 25

Vũ khúc đầu xuân

la vang - Giáp Ngọ 26

Vũ khúc đầu xuân

la vang - Giáp Ngọ 27

ĐGM Phanxico Xavie ban phép lành đầu năm

la vang - Giáp Ngọ 28

la vang - Giáp Ngọ 29

la vang - Giáp Ngọ 30

Cộng đoàn ra về trong bình an của Mẹ La Vang