Phóng sự ảnh:  Linh mục Giuse Huỳnh Đình Hào 

Các đoàn hành hương về bên Mẹ La Vang trước Ngày Lễ Kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Nghi thức đặt viên đá xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang