Sau Thánh lễ khai mạc Đại Hội La Vang 28 là chương trình Kiệu Thánh Thể. “Thánh Thể Chúa Giêsu – Nguồn Mạch Ơn Cứu Độ”. Cuộc rước kiệu diễn ra thật long trọng và sốt sắng.

hành hương la vang 878

Đoàn Kiệu đi từ Linh Đài Mẹ La Vang

đại hội la vang - suy tôn thánh thể

la vang - kiệu thánh thể

Cộng đoàn hành hương cùng suy tôn Thánh Thể

kiệu thánh thể tại la vang

mẹ la vang - kiệu thánh thể 09

trung tâm hành hương la vang kiệu thánh thể

Quý ĐGM, Linh mục tham gia đoàn Kiệu Thánh Thể

kiệu mẹ la vang 09

la vang - kiệu thánh thể

kiệu mẹ lavang 888

suy tôn thánh thể tại la vang 899

suy tôn thánh thể la vang

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Lạy Đức Mẹ La Vang xin tuôn đổ muôn vàn hồng ân xuống trên chúng con. Cho chúng con nhận biết Thánh Thể Chúa chính là nguồn mạch ơn cứu độ của con. Chỉ ở nơi Chúa và Mẹ La Vang, con mới tìm thấy hạnh phúc và sự bình an.