Đại hội La Vang 28 là một Đại hội xây dựng tình hiệp nhất, trong sự chia sẻ yêu thương và phục vụ. Đại Hội La Vang lần thứ 28 được khai mạc bằng lễ thượng cờ biểu tượng của 26 Giáo Phận và hồi trống dài của Đức Tổng Giám Mục Stephano Nguyễn Như Thể – Giáo Phận Huế.

Diễn nguyện tiệc cưới Cana đã làm nổi bật chủ đề Mẹ Maria – Nhà Giáo Dục Đức Tin. Mẹ Maria, thầy dạy đưa con cái đến với Chúa Giêsu và làm những gì Ngài dạy: “Hễ Người bảo gì, anh em hãy làm theo” (Ga 2,5).

Nếu hồi trống dài và lễ thượng cờ 26 Giáo Phận Việt Nam như một biểu tượng của tình hiệp nhất, thì diễn văn chào mừng tuyên bố khai mạc Đại Hội xác minh điều đó một cách rõ ràng hơn: “La Vang là mái nhà chung của Giáo Hội Việt Nam” – Đức Tổng Giám Mục Huế đã nhấn mạnh như thế trong lời khai mạc. Đại Hội La Vang là nơi con cái Mẹ từ bốn phương mang những tâm tư nguyện ước không chỉ của riêng mình, mà còn của bao người thân xóm giềng gửi gắm đến đặt dưới chân Mẹ.

đại hội mẹ la vang

Đại Hội La Vang – Lễ Thượng cờ 26 Giáo Phận

Thật vậy, Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần này, như lời của Đức Tổng Giám Mục Têphanô, mang một ý nghĩa rất đặt biệt vì lần đầu tiên, Phái Đoàn Toà Thánh cách đây đúng 2 tháng, vào ngày 13 tháng 6, đã đến Linh Đài này, chính thức cử hành Thánh Lễ trong niềm hân hoan vì từ nay đất của Thánh Điạ La Vang được Nhà Nước giao lại để con cái Mẹ có nơi thoáng đãng mà về.

Đức Tổng Giám Mục Huế nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp phong thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cách đây 20 năm, về sự cần thiết tái thiết Vương Cung Thánh Đường La Vang trong bầu khi hoà bình, hầu đem lại sinh lực thiêng liêng không chỉ cho người Công giáo Việt Nam, nhưng còn giúp cho sự hoà hợp Đất Nước.

Lễ thượng cờ

Đại Hội La Vang 28

Đức Tổng Giám Mục Huế đã không quên thông báo nội dung bức thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi cho Đại Hội La Vang 28, với sứ điệp hiệp nhất quê hương Việt Nam và lời cầu mong cho Việt Nam phát triễn về mặt xã hội và luân lý.

Kết thúc diễn văn chào mừng, Đức Tổng Giám Mục Huế kêu gọi hiệp nhất trong gia đình Giáo Hội, hiệp nhất với nhau trong Mẹ La Vang vì ở đây, ai cũng có Mẹ. La Vang là nơi của sụ hiệp nhất vì là trung tâm quy tụ tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam và từ khắp nơi để hiệp nhất với những người tuy không cùng một tín ngưỡng nhưng cũng là một dân tộc đồng bào với nhau.

Xuyên suốt trong bài giảng Lễ khai mạc lúc 17h30, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa, chủ tế thánh Lễ, đã suy niệm về vai trò của Đức Mẹ, Người Thầy của niềm tin. Nhưng cuối bài, Đức Giám Mục giảng lễ đã không quên gửi đến cộng đoàn lời kêu gọi xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo Hội và trong xã hội. Ngài nói: “Nếu đại cuộc Giáo Hội và xã hội bị đóng băng vì chia rẽ hiềm thù, thì chính chúng ta phải làm rộng đường để cho Chúa làm phép lạ Cana”.

Sứ điệp của buổi lễ khai mạc Đại Hội La Vang đã rõ: Hiệp nhất Giáo Hội, hiệp nhất người với người đễ cùng nhau xây dựng niềm vui và hạnh phúc như Đức Mẹ đã làm trong tiệc cưới Cana.

Đại hội La Vang diễn ra long trọng. Qua Đại Hội La Vang 28 lần này, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Mẹ La Vang, sống Đức tin cùng Mẹ. Lạy Mẹ La Vang – Mẹ là Thầy dạy của con!