Đại hội gia đình đã được khai mạc tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang với chủ đề “Gia Đình Sống Năm Đức Tin Cùng Mẹ La Vang Năm 2013”.

La Vang - Đại hội gia đình 001

Khai mạc Đại hội Gia Đình tại Trung Tâm hành hương Mẹ La Vang

La Vang - Đại hội gia đình 002

Rất đông các thành viên về tham dự

La Vang - Đại hội gia đình 003

Linh mục Phao Lô – Nguyễn Luận

La Vang - Đại hội gia đình 004

La Vang - Đại hội gia đình 005

La Vang - Đại hội gia đình 006

La Vang - Đại hội gia đình 007

La Vang - Đại hội gia đình 008

La Vang - Đại hội gia đình 009

Đại hội có sự hiện diện của Đức TGM Leopoldo Girell, Đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. 

La Vang - Đại hội gia đình 010

La Vang - Đại hội gia đình 011

Đức TGM Leopoldo Girell nói: “Là những Kitô hữu chúng ta hãy làm chứng cho đức tin của mình trong xã hội hôm nay, bằng cách sống yêu thương, sống tha thứ, phục vụ lẫn nhau, tôn trọng và sống đạo đức”. 

La Vang - Đại hội gia đình 012

La Vang - Đại hội gia đình 013

Linh mục Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN.

La Vang - Đại hội gia đình 014

La Vang - Đại hội gia đình 015

Đại hội diễn ra một cách tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Nhờ Mẹ và cùng với Mẹ, xin Mẹ La Vang hằng gìn giữ và chúc lành cho mỗi gia đình Việt Nam, xin Mẹ La Vang dạy cho mỗi cặp vợ chồng, biết xây dựng gia đình của mình trên khuôn mẫu gia đình Thánh Gia Thất xưa của Mẹ. Chúng con xin dâng gia đình chúng con trong vòng tay của Mẹ La Vang!