Hành hương về bên Mẹ La Vang với tâm tình tạ ơn và cầu xin muôn ơn lành hồn xác. Đại hội La Vang năm nay có tổ chức buổi dâng hoa lên Mẹ La Vang do Giới trẻ và các em thiếu nhi phụ trách. Đó là những lời ca tri ân, cảm tạ của con cái Mẹ xa gần.

hành hương la vang 898

Đông đảo khách hành hương về bên Mẹ La Vang

giới trẻ về bên mẹ la vang

Giới trẻ về bên Mẹ La Vang

hành hương la vang 800

giới trẻ hành hương la vang 799

Giới trẻ tập trung tại Linh Đài Mẹ La Vang

hành hương la vang 400

dang hoa len me la vang 833

tung ho me la vang 799

Tung hô Mẹ La Vang

ca ngoi me la vang 830

chuc tung me la vang 832

Giới trẻ múa và hát bài ca dâng Mẹ La Vang

linh dai la vang 644

la vang 922

dang hoa le me

thanh dia la vang 788

la vang ngay dai hoi 83

Ngợi khen, tung hô Mẹ La Vang

dang hoa len me la vang 998

Tạ ơn Mẹ La Vang

dang hoa len me la vang 399

me la vang 394

la vang 398

Những điệu múa, những bài ca là lòng thành kính của chúng con dâng lên Mẹ La Vang. Chúc tụng, tung hô Mẹ La Vang. Xin Mẹ chúc phúc cho đoàn con cái đang cơ cực lầm than giữa cuộc đời sóng gió, gian truân.