Trong khuôn khổ Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, chiều nay 5-1-2011, Đức Hồng y Ivan Dias – Đặc sứ của Đức Thánh Cha – đã làm phép tượng Đức Mẹ La Vang mới, sau đó là lễ thượng kỳ của 26 giáo phận của Giáo Hội Việt Nam. Tiếp theo, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐGM/VN giới thiệu phái đoàn Tòa thánh, phái đoàn Chính quyền, phái đoàn các tôn giáo, các vị thượng khách, các vị đại diện HĐGM ngoại quốc, HĐGM Việt Nam.