Nhà thờ La Vang – Một trong những Vương Cung Thánh Đường của GHCGVNLa Vang

Nhà thờ La Vang – Một trong những Vương Cung Thánh Đường của GHCGVN

Trong khoảng 6.000 nhà thờ trên cả nước, Việt Nam vinh dự sở hữu 4 vương cung tháng đường thuộc…

Văn hóa đình làng trong kiến trúc Vương Cung Thánh Đường Mẹ La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

Văn hóa đình làng trong kiến trúc Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang

Ở mỗi làng đều có một ngôi nhà chung gọi là đình làng, hình ảnh này lấy từ ngôi nhà…

Lịch sử bằng hình ảnh Trung tâm Thánh mẫu La Vang – Việt Nam (1798 – 2013)Trung tâm thánh mẫu La Vang

Lịch sử bằng hình ảnh Trung tâm Thánh mẫu La Vang – Việt Nam (1798 – 2013)

1. NHÀ THỜ NGÓI CỔ LA VANG (1901 – 1923) Tương truyền, Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm…

Buôn Yahlong hành hương đến La Vang – Ra Khỏi Chính Mình!Nhật Ký Hành Hương Mẹ La Vang

Buôn Yahlong hành hương đến La Vang – Ra Khỏi Chính Mình!

Lang Ko Yahlong thuộc cứ điểm truyền giáo Plei tột, Pleiky, giáo phận Kon tum, cách Thánh địa Lavang chừng…

Nhà thờ La VangLa Vang

Nhà thờ La Vang

Nhà thờ La Vang hiện nay là một trong những Trung Tâm hành hương của Giáo hội Công Giáo Việt…

Tại sao gọi là La VangLa Vang

Tại sao gọi là La Vang

1. Vị trí, địa danh. Thánh Địa La Vang nằm trong khu vực xưa gọi là Dinh Cát (đời Chúa…

Tìm hiểu lại nguồn gốc của tên gọi La VangLa Vang

Tìm hiểu lại nguồn gốc của tên gọi La Vang

Nhiều luận cứ đưa ra nói về nguồn gốc tên gọi La Vang: 1. Một lập luận nói tại rừng La…

Những mốc lịch sử về La VangLa Vang

Những mốc lịch sử về La Vang

Dòng chảy lịch sử của La Vang có những mốc lịch sử quan trọng sau: 1798 – Truyền khẩu nói…

Sự ưu ái của Các Vị Cha Chung đối với Hội Thánh Công Giáo Việt Nam và Thánh Địa Đức Mẹ La Vang – Việt NamLa Vang

Sự ưu ái của Các Vị Cha Chung đối với Hội Thánh Công Giáo Việt Nam và Thánh Địa Đức Mẹ La Vang – Việt Nam

Hôm nay, vào lúc 6 giờ 30 ngày 30/12/2010 nghe đài phát thanh Véritas loan tin về bức thư Đức…