La Vang – Như mọi năm, ngày đầu năm dương lịch 1.1, Ngày Thế Giới Hòa Bình, Đại Chủng Viện Huế hành hương Mẹ La Vang để cầu nguyện xin ơn bình an cho thế giới, cho Giáo Hội và cho chính gia đình Chủng Viện. Trong niềm vui của không khí Giáng Sinh, Cha Giám Đốc đặc biệt phó dâng công cuộc đào tạo linh mục cho Đức Mẹ, để mọi người và nhất là các thầy noi gương Mẹ sống kết hiệp với Chúa Giêsu và trở nên những mục tử vui tươi và hăng say loan báo Tin Mừng.

Lạy Mẹ La Vang, xin cho chúng con vững bước trên con đường tận hiến, hy sinh và phục vụ cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.

La vang - ĐCV Huế 01

Đại chủng viện Huế hành hương Mẹ La Vang

La vang - ĐCV Huế 02

La vang - ĐCV Huế 03

La vang - ĐCV Huế 04

Linh Đài Đức Mẹ La Vang

La vang - ĐCV Huế 05

Đầu năm mới, chúng con dâng lên Mẹ La Vang với những lời kinh nguyện

La vang - ĐCV Huế 06

Dâng hoa lên Mẹ La Vang

La vang - ĐCV Huế 07

La vang - ĐCV Huế 08

La vang - ĐCV Huế 09

La vang - ĐCV Huế 10

Đại Chủng Viện Huế gặp gỡ Cha Quảng nhiệm TTHH La Vang và Cha phó La Vang

La vang - ĐCV Huế 11

Đại diện ĐCV Huế tặng hoa cho hai cha

La vang - ĐCV Huế 12

Linh mục quảng nhiệm La Vang – Giacobe Lê Sĩ Hiền chia sẻ tâm tình trong ngày đầu năm mới

La vang - ĐCV Huế 13

Công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang đang xây dựng phần móng

La vang - ĐCV Huế 15

La vang - ĐCV Huế 17

Đoàn dâng thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ La Vang

La vang - ĐCV Huế 18

La vang - ĐCV Huế 19

La vang - ĐCV Huế 20

Tham dự thánh lễ tại linh đài Mẹ La Vang còn có cộng đoàn hành hương

La vang - ĐCV Huế 21

La vang - ĐCV Huế 22

La vang - ĐCV Huế 23

La vang - ĐCV Huế 25

La vang - ĐCV Huế 26

La vang - ĐCV Huế 28

La vang - ĐCV Huế 29

La vang - ĐCV Huế 30

La vang - ĐCV Huế 31

La vang - ĐCV Huế 32

La vang - ĐCV Huế 33

La vang - ĐCV Huế 34

La vang - ĐCV Huế 35

La vang - ĐCV Huế 36

La vang - ĐCV Huế 37

Chụp hình kỷ niệm bên Mẹ La Vang