Hơn 30.000 người tham dự ngày Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (15.09.2012)Mẹ Măng Đen

Hơn 30.000 người tham dự ngày Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (15.09.2012)

Kontum – Từ linh địa Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, PV. VRNs cho biết có hơn 30.000 người lương…

Cảm nhận của Lm Vĩnh Sang về chuyến hành hương Mẹ Măng Đen ngày 15.9.2012Mẹ Măng Đen

Cảm nhận của Lm Vĩnh Sang về chuyến hành hương Mẹ Măng Đen ngày 15.9.2012

Tôi tham dự cuộc Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen vào ngày 15 tháng 9, cuộc Hành Hương gây trong…

Thánh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 15.9.2012Mẹ Măng Đen

Thánh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 15.9.2012

Vùng Tây Nguyên đã vào giữa tháng 09, mưa rất nhiêu, coi như là cao điểm của mùa mưa, mưa…

Măng Đen – Niềm tin giữa núi rừngMẹ Măng Đen

Măng Đen – Niềm tin giữa núi rừng

Ngày 15/09 năm 2012, Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum sẽ cử hành lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng…

Tìm hiểu tượng đài Đức Mẹ Măng ĐenMẹ Măng Đen

Tìm hiểu tượng đài Đức Mẹ Măng Đen

Chúng tôi chọn ngày hôm nay (18/12/2011) làm điểm khởi đầu cho một loạt bài tìm hiểu “TƯỢNG ĐÀI ĐỨC…

Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen (12.12.2011)Mẹ Măng Đen

Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen (12.12.2011)

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011.             Đã từ 6…