Vùng Tây Nguyên đã vào giữa tháng 09, mưa rất nhiêu, coi như là cao điểm của mùa mưa, mưa suốt đêm, và vẫn còn mưa nặng hạt cho đến giờ DIỄN NGUYỆN (15.09.2012). Anh em tín hữu nhất là người dân tộc chiếm 2/3 khách hành hương, vẫn tiến về Đức Mẹ Măng Đen ngày càng nhiều thêm. Có nhiều anh em dân tộc đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen tối ngày hôm trước, ngủ ngoài trời mưa, gió lạnh. Đối với họ, cái mưa, cái lạnh không quan trọng, vì có Mẹ sưởi ấm, điều quan trọng là được qua đêm bên Mẹ.

Giáo phận chuẩn bị cho Thánh Lễ “ĐỨC MỆ SẦU BI MĂNG ĐEN” vào ngày 15 tháng 09 năm 2012 nhiều mặt, toàn diện và hài hòa.1/ Cổ võ đời sống tâm linh trong toàn Giáo Phận từ nhiều tháng trước.2/ Khâu tổ chức – nhân sự – nội vi hành lễ, và chính buổi lễ được phân nhiệm rõ ràng.3/ Tinh thần của từng phân nhiệm và từng người với ý hướng phục vụ cao. Số lượng khách hành hương rất đông. Bao nhiêu ? Không thể tính được: có người cho 25.000 người; cũng có thể tới 30.000 người. ….Nhưng một số người cho biết, lộ trình từ chân đèo Măng Đen đến Lễ Đài trên dưới12 cây số, lượng xe rất nhiều. Từ 06 giờ sáng (15/09/2012), xe 4 bánh đi rất chậm vì đường nhỏ hẹp, vì lượng xe 2 bánh quá nhiều, mãi đến gần 08 giờ mới tới chỗ qui định đậu xe.Tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ. Không một tai nạn hay một sự cố giao thông xảy ra.Với lòng tin vào Mẹ, mọi cản trở khó khăn đã vượt qua và được an toàn, tốt đẹp.

(Nguồn:http://giaophankontum.com)