Gia đình chúng tôi thật may mắn khi hành hương Mẹ La Vang đúng vào dịp thứ bảy đầu tháng. Trong thánh lễ ở nhà nguyện La Vang, ngoài các linh mục trong giáo phận, đông đảo khách hành hương còn có Đức Tổng Giám Mục Phanxico Lê Văn Hồng chủ tế.  Thánh lễ diễn ra hết sức trang trọng và sốt sắng. Trước thánh lễ, khách hành hương đã được giao hòa cùng Thiên Chúa và Mẹ La Vang qua bí tích hòa giải.

La Vang - 649

Ca đoàn giáo xứ La Vang hát bài ca nhập lễ

lễ hành hương la vang

Đức TGM Huế Lê Văn Hồng, Cha quảng nhiệm La Vang và Cha hạt trưởng hạt Quảng trị dâng hương

đại hội la vang

Đức TGM Lê Văn Hồng gửi lời chào đến cộng đoàn hành hương La Vang

hành hương mẹ la vang 928

Quý cha đồng tế

hành hương la vang 983

la vang 839

Linh mục Giuse Huỳnh Đình Hào công bố Tin Mừng

la vang - TGM Phanxico Lê Văn Hồng

Đức TGM Huế Lê Văn Hồng chia sẻ Lời Chúa

cầu nguyện cùng mẹ la vang

Đại diện giáo dân đọc lời nguyện tín hữu

nhà nguyện la vang

nữ tu la vang

Nữ tu các cộng đoàn đang phục vụ tại La Vang

lễ la vang

Dâng lễ

mẹ la vang 874

hành hương mẹ la vang

hành hương đức Mẹ la vang

hành hương la vang 986

Cộng đoàn hành hương dâng thánh lễ một cách sốt sắng

lễ hành hương

nhà thờ la vang

nhà nguyện la vang

Thánh lễ được cử hành một cách long trọng tại nhà nguyện La Vang

lễ tại nhà nguyện la vang

lễ la vang 895

mẹ la vang - thánh lễ nhà nguyện

Cộng đoàn hát bài ca tạ ơn Chúa và Mẹ La Vang

kiệu la vang

Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn đọc kinh tiến bước về Linh Đài Mẹ La Vang

Tháp cổ la vang 930

Tháp cổ – La Vang

la vang 670

hành hương mẹ la vang 592

mẹ la vang 679

Dâng hương lên Mẹ La Vang

hành hương mẹ la vang 762

cầu nguyện bên mẹ la vang

linh đài mẹ la vang 698

Dâng lời nguyện lên Mẹ La Vang

mẹ la vang 397

Cộng đoàn hành hương cầu nguyện bên Mẹ La Vang

Gia đình chúng con cảm tạ muôn vàn hồng ân mà Mẹ La Vang đã ban cho chúng con. Về bên Mẹ La Vang, tâm hồn con reo vui hớn hở. Xưa kia, Mẹ đã hiện ra an ủi các giáo hữu trong cơn thử thách gian truân và hứa sẽ ban ơn theo ý nguyện cho những ai đến đây cầu khẩn Mẹ. Lạy Mẹ La Vang, con xin dâng gia đình chúng con cho Mẹ. Amen!