Đại Hội La Vang 30: Mọi sự đã sẵn sàng cho ngày Đại LễĐại hội La Vang

Đại Hội La Vang 30: Mọi sự đã sẵn sàng cho ngày Đại Lễ

Hai ngày nữa thôi, Đại Hội La Vang 30 sẽ chính thức khai mạc. Mọi công tác chuẩn bị cho Đại…