THÁNH LỄ NGÀY HÀNH HƯƠNG CỦA CÁC LINH MỤC TRẺ LIÊN GIÁO PHẬN

DO ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH, GIÁM MỤC NHA TRANG CHỦ SỰ

TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀ PAO  19/04/2012

 

Thánh lễ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao nằm trong chương trình của khóa thường huấn linh mục trẻ liên giáo phận. Năm nay, khóa thường huấn được tổ chức tại Tòa Giám Mục Phan Thiết, từ ngày 16 đến ngày 19, tháng 04. Thành phần tham dự là các linh mục trẻ (dưới 5 năm chịu chức linh mục) của 4 Giáo Phận: Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Bà Rịa.