Mặc cho trời nắng nóng, mặc cho đường xa vất vả, với tấm lòng yêu mến và giữ lời hứa sẽ về bên Mẹ, trong ngày 12 & 13.5.2012, Ban điều hành Trung Tâm Hành hương Thánh Mẫu Tàpao ước tính có khoảng hơn 30 ngàn lượt khách hành hương đã đến hiệp dâng thánh lễ, kính viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ Tàpao.