Lúc 9h ngày 2-2-2014, Mồng Ba Tết, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, đã cùng với cộng đoàn Bác Ái Xã Hội dâng thánh lễ tại Nhà nguyện Trung Tâm hành hương Đức Mẹ Tà pao.

Những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao rất vui mừng được đón tiếp Đức Cha. Xin Đức Cha cầu nguyện với Đức Mẹ Tà pao cho trung tâm và giáo phận thân yêu được nhiều ơn lành của Thiên Chúa trong năm mới này.

Đức Cha Phaolô sinh năm 1939, tại giáo xứ Phi Lộc, Nghệ An. Ngài được thụ phong linh mục năm 1965 tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Năm 2001, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó Giáo Phận Phan Thiết, Giám Mục Chính vào năm 2005, với khẩu hiệu: “Tin Mừng người nghèo”, nghĩ hưu năm 2009.

Mẹ Tà Pao. 118

Hành hương Đức Mẹ Tà Pao đầu năm

Trong những năm lãnh đạo Giáo phận, Đức Cha Phaolô đã thể hiện được tinh thần của vị mục tử tốt lành là luôn chăn sóc đoàn chiên và thực hiện nhiều công việc để xây dựng cho Giáo phận. Năm 1995, Đức Cha đã thành lập Cộng đoàn Bác Ái Xã Hội, tại Hàm Tân, Bình Thuận với mục đích phục vụ cho người nghèo.

Và hôm nay với tinh thần yêu mến Đức Mẹ Tàpao, Đức Cha,Thầy Phó Tế, Quý Dì, Quý Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi đã cùng nhau hành hương Đức Mẹ Tà Pao trong ngày Mùng Ba Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm để xin Đức Mẹ chở che, chúc lành cho mọi dự định và kế hoạch trong năm mới được mọi sự tốt lành.

Trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ: Ngày mồng Ba Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, ngày chúng ta hướng về Chúa để dâng mọi toan tính và hành động cho Chúa, vừa làm việc, vừa trông cậy lòng thương yêu và sự giúp đỡ của Chúa. Ở đây ta lấy lòng tin yêu phó thác hoàn toàn cả cuộc sống mình cho Chúa, khi vui, khi buồn, khi thành công, khi thất bại, lúc nào ta cũng gần với Chúa, đó là tình con thảo như Chúa Giêsu hằng dâng lên Chúa Cha lời nguyện: Này Con đến để thực thi ý Cha. Mặt khác, đừng bao giờ quên hướng về anh em nhân loại với tình huynh đệ hợp nhất, hiền hòa, khoan dung, bác ái với nhau, chia sẽ mọi hoàn cảnh với mọi người chung quanh ta, nhất là những người đang cần đến tình thương của ta. Đó là cuộc sống thánh mà chúng ta đang cần phải sống.

Hành hương Đức Mẹ Tà pao đầu năm mới, nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng nhân ái ban cho Đức Cha ơn khôn ngoan, sức khỏe để Đức Cha tiếp tục mang Tin Mừng cho những người nghèo khó. Mẹ Maria Tàpao hằng che chở phù trợ mọi ơn lành cho mọi thành viên Tu đoàn Bác ái Xã hội.

Gioan Trần Chính Trọng