Thơ – Xuân về bên Mẹ Tà Pao
Ôi Maria, Đức Mẹ Tà Pao
Diệu huyền uy nghi chốn núi cao
Chấp tay chờ đón đoàn con cái
Xuân về bên Mẹ hồn khát khao
Ôi Maria, Đức Mẹ Tà Pao
Tình Mẹ bao la rộng xiết bao
Con xin nương cậy cánh tay Mẹ
Lòng con vương vấn những xôn xao
Cuộc đời con còn lắm lao đao
Dưới chân của Mẹ nguyện ước ao
Khấn Mẹ cầu bầu Chúa cao cả
Ơn lành hồn xác Ngài ban trao
Nguyện cầu xin Đức Mẹ Tà pao
Danh thánh Mẹ đượm thanh cao
Con dâng lên Mẹ lời chúc tụng
Và Con của Mẹ Chúa trời cao