Forgot Password

Loader..
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang

La Vang

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang

• Một kinh Lạy Cha • Một kinh Kính Mừng • Một kinh lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ. • 3 câu lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con. NGÀY THỨ NHẤT: Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng. Mẹ đầy lòng nhân từ lân ái, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ vậy. Muốn chứng tỏ lòng Mẹ nhân từ hay thương, Mẹ đã chọn thành nọ xứ kia trong các nước thiên hạ làm nơi riêng của Mẹ,để ban bố mọi ơn cho những kẻ đến cầu…

Loader..
Thông tin cần biết khi Hành Hương Đức Mẹ La VangHướng dẫn đi hành Hương La Vang

Thông tin cần biết khi Hành Hương Đức Mẹ La Vang

1. Địa chỉ: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị. 2. Số điện thoại: + Linh Mục Quản Nhiệm Giacôbê Lê Sĩ Hiền: 0122.742.8288 – 0533.873.390 + Linh Mục Phó xứ Batôlômêô Hoàng Quang Hùng: 01228.525.264 + Văn Phòng La Vang: 0533.873.280 3.…

Đường đến La VangHướng dẫn đi hành Hương La Vang

Đường đến La Vang

Cùng với Mẹ Lộ Đức, Mẹ Fatima… Mẹ La Vang là một danh xưng đã quá đỗi quen thuộc với mỗi người công giáo chúng ta. La Vang ngày nay là một Thánh địa và là nơi hành hương quang trọng, lớn nhất của Giáo Hội Công giáo Việt Nam; nằm…

Hỏi thông tin hoặc đặt tour hành hương La Vang, thuê xe đi La Vang
Họ và Tên (Bắt buộc nhập)

Địa chỉ Email (Bắt buộc nhập)

Số Điện Thoại

Yêu cầu chi tiết

KẾT NỐI QUA FACEBOOK