Theo các văn thư lưu trữ tại La Vang: Hồi đó vua Khải Định sắp đến lễ Tứ Tuần, cả triều đình Huế lo chuẩn bị, lại không ngờ vua ngã bệnh nặng! Hoàng cung đâm ra lo lắng. Các ngự y, bác sĩ hết mình lo chữa trị cho vua cũng không được. bệnh tình nhà vua cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng thêm lên.

Đến thời kỳ vô phương chữa chạy, một vị quan cận thần mới tâu lên vua về những ơn lạ của Đức Mẹ La Vang. Vua Khải Định truyền cho cụ Nguyễn Hữu Bài là một người công giáo, đang làm quan lớn trong triều, phải ra La Vang khấn vái Đức Mẹ để vua khỏi bệnh.

Mẹ Vang chữa lành vua Khải Định.09

Mẹ La Vang chữa lành bệnh vua Khải Định

Cụ Bài vâng lệnh lên đường ra La Vang sốt sắng cầu xin Đức Mẹ, Đức Mẹ đã nhậm lời cho nhà vua được lành bệnh.

Tới lễ Tứ Tuần, vua ra tiếp kiến triều đình và quan khách cùng được dự các yến tiệc vui mừng. Sau lễ Tứ tuần của vua, một chiều kia, cha sở Cổ Vưu kiêm La Vang là cha Morineau (Cố Trung) lên La Vang. bảo ông từ nhà thờ là Lê Hộ dọn dẹp trang hoàng đền thờ để đón phái đoàn. Cha đứng đợi trước cửa nhà thờ. Mãi đến khuya nửa đêm, hai chiếc xe hơi từ Huế ra, đưa một số quan chức từ triều đình ra để xin lễ Tạ Ơn Mẹ. Cha Sở La Vang đón tiếp họ và đưa vào Đền Thờ để tạ ơn Mẹ.

Qua năm sau, vua Khải Định lại ngã bệnh nguy cấp một lần nữa. nhà vua lại nhờ cụ Bài ra khấn xin Mẹ. Lần này vua cho hai quan mang hai cây nến sáp ong to lớn cao 1 mét, vòng rộng cây nến 3 tấc rưỡi, để dâng cúng Mẹ. Ra đến La Vang, cụ Bài dạy quan hầu đặt hai cây sáp ong trước bàn thờ Đức Mẹ rồi đốt lên. Nhưng lạ thay, một cây sáng cháy tử tế. Còn cây kia đốt mãi vẫn không cháy, dù đã nhiều lần chữa tim nến cẩn thận, ngọn lửa vẫn leo lét rồi phụt tắt đi liền!

Khấn vái xong, cụ Bài ra về nói với các quan hầu và người nhà rằng: “Tôi rất phân vân khi thấy hai cây nến: một cháy một không, làm cách gì cây kia vẫn không chịu lên ngọn. có lẽ Đức Mẹ cho biết chỉ nhận lời lần này mà thôi, lần khác thì không cho nữa?”

Trong bút tích để lại, cụ Nguyễn Hữu Bài có viết: “Tôi tưởng có dấu cho tôi hiểu là lần này Đức Mẹ chỉ cho vì sự nài xin ép uổng quá mà thôi”.

Và đúng như lời cụ Bài đoán, về sau, vua Khải Định đã băng hà vì căn bệnh ấy của mình.