1. Qua bao năm giông tố ngập tràng. Đức tin con chẳng hề phôi phai. Xin cho con theo Mẹ suốt đời, yêu mến Mẹ , Mẹ là Mẹ của con.

ĐK: Mẹ La Vang, Mẹ Chúa vinh quang. Mẹ La Vang quyền phép cao sang . Đức Bà phù hộ giáo dân. Đức Bà là nguồn Thánh Ân.

2. Đêm năm xưa dân Chúa tụ họp. Dưới cây cao lần chuỗi Mân Côi. Trong thương đau kêu cầu đến Mẹ. Mẹ xuất hiện phù hộ đoàn con.

3. Qua bao năm lê gót đường đời, Đức tin con nhìn về La Vang. Con hân hoan ca tụng danh Mẹ. Yêu mến Mẹ một đời không vơi.