Hiện nay, công trình Vương cung thánh đường Mẹ La Vang đã tiến hành đổ bê tông phần tầng hầm của công trình. Thời tiết ở Miền Trung mưa nắng thất thường, gây nhiều khó khăn cho việc thi công. Nhưng với lòng yêu mến Mẹ La Vang và sự quang tâm, ủng hộ vật chất cũng như tinh thần của con cái Mẹ trong và ngoài nước, Vương cung thánh đường đã được gấp rút xây dựng theo tiến độ và kỹ thuật.

la vang  - vương cung thánh đường 569

Đổ bê tông phần nền hầm

xay dung vuong cung thanh duong

Các công nhân thi công tích cực và có sự giám sát của các kỹ thật viên

xay dung vuong cung thanh duong la vang

Gầy trụ sắt cho tầng hầm của Vương Cung Thánh Đường

vuong cung thanh duong la vang

vuong cung thanh duong me la vang

Xin Mẹ La Vang cho công trình hoàn thành an toàn, đúng tiến độ

vuong cung thanh duong duc me la vang

vương cung thánh đường 298

vuong cung thanh duong 098

Một góc tầng hầm của Vương Cung Thánh Đường

la vang 983

cong trường la vang

trùng tu la vang

toàn cảnh vuong cung thanh duong me la vang

Toàn cảnh công trường Vương Cung Thánh Đường

mẹ la vang - vương cung thánh đường

xây dựng la vang

Các công nhân, nhà thầu và giám sát công trình đang ra sức thi công để công trình sớm được hoàn thành

tình hình xây dựng vương cung thánh đường

vương cung thánh đường mẹ la vang

Công trường xây dựng Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang

Để công trình Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang được xây dựng nhanh chóng, đủ tài lực để thực hiện, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra lời kêu gọi con cái Mẹ ở trong nước và hải ngoại đóng góp ủng hộ. Nguyện xin Mẹ La Vang chúc phúc và cầu bàu cho các ân nhân đã có nhiều đóng góp cho công trình.