1. Con tìm về nguồn cội như nai tìm về suối mát. Tìm lại nguồn cậy trông, Mẹ dắt dìu con tới Chúa. Con tìm về nguồn cội như nương đồng mong nước. Mẹ là nguồn ỉu an. Mẹ vỗ về con trên đời.

ĐK: Mẹ La vang là bóng mát cho con nướng náu cả đời. Mẹ La Vang là dòng suối mát trong, cho con no say nghỉ ngơi. Mẹ La Vang  là suốt sáng soi đường cho con tới thiên đường.  Mẹ La Vang, Mẹ phù trợ giáo dân xin thương bạn muôn hồng ân.

2. Con tìm về nguồn cội như tìm về tổ ấm. Nhờ cậy Mẹ chở che con quyết một lòng yêu Chúa. Con tìm về nguồn cội xin phúc lộc trời cao. Mẹ là vì sao mai soi dẫn đường lên quê trời.