Ôi Mẹ La Vang, Mẹ là đền thờ của Thiên Chúa, là cánh hồng giữa bụi gai. Chúng con xin kính chào Mẹ Avê A vê Maria, A vê A vê Maria.
Mẹ là suối ơn dạt dào. Avê Maria.